Bursa İpek Ürünleri

bursa-ipek

İpek Yolu güzergâhının Anadolu’daki son duraklarından ve önemli merkezlerinden olan Bursa’nın adı ipek ve ipekçilikle özdeşleşmiş bir kent olarak bilinir. “İpek”, “İpekçilik” terimleri, Bursa’nın adını, yeşilini, güzelliğini yüzyıllardır kervanlarla dünyanın bir ucuna taşımış değerlerin başında yer alır. İpekçiliğin ilk aşaması olan ipek böcekçiliğinin geçmişi çok eskilere dayanır. MÖ 552’de Bizans’a gizlice getirilen ipekböceği tohumları ile Marmara kıyılarında yayılmaya başlamıştır.

bursa-ipek-01
bursa-ipek-02

Tarihi, Milattan önce 2bin 600’lü yıllara kadar giden İpek, Çinlilerin ürettiği bir ürün. Miladdan sonra 400’lü yıllarda Anadolu’da ve özellikle Bursa’da üretimi başlar, 21. Yüzyılın sonunu da görmeyecek gibi. Dünya ipek üretiminin yüzde 80’inin 700 bin ton ile Çin üretiyor, 30 bin ton ile Hindistan onu izliyor.

bursa-ipek-09
bursa-ipek-08

Çin ile trekabet edilemediği için üretimi giderek yok olan ve yok oldukça fiyatı pahalılaşan ipekte tüketim azalsa da, Türkiye yılda 200 ton ipek tüketiyor ve bunu da ithalatla karşılıyor. Bir kutu içinde 20 bin ipekböceği yumurtası oluyor.

Türkiye bir zamanlar 400 tona yakın üretiyordu, artık 130-150 ton ürettiğinde sevinir hale geldi.

bursa-ipek-07
bursa-ipek-06
bursa-ipek-05
bursa-ipek-04

Bu yumurtalara, yaş ipek kozası oluncaya dek 700 kilograma yakın dut yaprağı yedirmek zorundasınız. Bu süreçte 16-18 bin yumurta gelişme şansına sahip. Yaklaşık 40 günlük üretim sürecinde 25-30 kilo yaş ipek kozası yetiştirebilirsiniz. Bu üretim için en az 40 dut ağacına ihtiyaç var. Bir dekara 200 dolayında dut ağacı ekilebildiğine 5 kutuluk ipekböceği üretimi yapılabilir. .